Zwroty

1. W przypadku rezygnacji z zamówionego produktu należy odesłać go w ciągu 14 dni od jego otrzymania, pod adres:
Agnieszka Szatkowska os. Platanowe 14/1 62-002 Suchy Las.

Do zwracanego artykułu koniecznie należy dołączyć dowód zakupu, przed odesłaniem towaru należy wysłać wiadomość
na adres pracownia@yogala.pl 
z informacją o zwracanym towarze, numerem zamówienia oraz danymi kupującego.
Przesyłki zwrotne wysłane za pobraniem nie będą odbierane. 

Zwrócone artykuły nie mogą posiadać śladów używania.
Artykuły zwrócone w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.

2. Zwrot należności za zakupione artykuły zostanie zrealizowany przelewem na konto bankowe.
W związku z powyższym, prosimy o dokładne podanie nazwy właściciela rachunku,
banku oraz numeru rachunku bankowego na dokumencie zwrotu.

Zwrot gotówki za zwrócone pozycje nastąpi po odesłaniu zamówionego towaru na adres siedziby firmy Eco-cars Sp. z o.o.